DateStockRevenue
PAT
EPSYoY
QoQ
30 Aug 2019MMIS5,756
862
34.950%0
0%
0
30 Aug 2019SINOTOP9,052
-74,820
-18.951937%3
39069%
0
30 Aug 2019GETS13,243
-3,904
-3.10501%0
113%
0
30 Aug 2019PRKCORP39,479
-21,913
-21.9121%0
315%
1
30 Aug 2019LONBISC54,462
-19,709
-6.78925%0
432%
0
30 Aug 2019PASDEC29,269
-2,576
-0.65121%1
19%
1
30 Aug 2019KHEESAN23,157
-561
-0.54148%0
146%
0
30 Aug 2019PERMAJU16,446
-3,364
-1.80348%0
56167%
0
30 Aug 2019MSPORTS0
-316
-0.053060%0
0
30 Aug 2019KPOWER11,970
2,302
3.02265%8
430%
2
30 Aug 2019MUIIND88,302
-84,403
-2.88141%0
330%
0
30 Aug 2019HTPADU69,529
2,053
2.0322%2
328%
0
30 Aug 2019TITIJYA44,047
2,037
0.1581%0
81%
0
30 Aug 2019VSOLAR1,705
-358
-0.0925%1
45%
1
30 Aug 2019MCT107,165
2,760
0.1991%0
52%
0
30 Aug 2019LBS319,378
14,023
0.9033%0
21%
0
30 Aug 2019ICON50,144
-3,804
0.3218%5
50%
2
30 Aug 2019XOX74,097
682
0.061212%0
0%
0
30 Aug 2019SUCCESS69,052
2,846
1.21143%0
297%
0
30 Aug 2019BLDPLNT338,812
-17,580
-18.801040%3
274%
0
30 Aug 2019IQZAN2,836
11,862
6.421301%1
7514%
0
30 Aug 2019SIGN43,807
82
0.00103%0
77%
0
30 Aug 2019SRIDGE2,926
-1,736
-1.24147%2
92%
0
30 Aug 2019DGSB26,651
2,588
0.351188%2
323%
2
30 Aug 2019PMHLDG1,800
-650
-0.0727%0
50%
0
30 Aug 2019RGB55,163
7,154
0.4617%0
6%
0
30 Aug 2019WASEONG757,419
19,242
2.509%0
5%
0
30 Aug 2019FOCUS9,308
678
0.03320%1
10%
1
30 Aug 2019PWF80,868
600
0.3460%0
88%
1
30 Aug 2019OKA30,398
3,392
1.385%0
32%
0
30 Aug 2019NGGB9,981
-3,023
-0.63377%1
6672%
0
30 Aug 2019BPURI170,045
324
0.0882%0
194%
0
30 Aug 2019IKHMAS16,722
-63,837
-11.715219%1
334%
1
30 Aug 2019CAELY18,032
158
0.1045%0
85%
0
30 Aug 2019ASDION3,290
-770
-0.6030%0
52%
0
30 Aug 2019CHHB19,686
-5,382
-1.9723%0
517%
1
30 Aug 2019DEGEM34,492
2,750
2.102706%1
0
30 Aug 2019VERSATL13,782
6
0.00100%0
100%
0
30 Aug 2019PAM-C501,111
0
0.140%0
0%
0
30 Aug 2019XINGHE172,270
-2,520
-0.1073%0
173%
1
30 Aug 2019FINTEC9,689
24,471
4.00178%5
286%
0
30 Aug 2019BERTAM2,048
-258
-0.12116%1
79%
1
30 Aug 2019BIOHLDG14,033
2,034
0.2451%0
137%
0
30 Aug 2019EMETALL37,213
1,217
0.6615%2
377%
0
30 Aug 2019DOLPHIN1,195
-1,587
-0.6534%0
233%
0
30 Aug 2019MALTON392,877
13,852
2.623372%2
131%
0
30 Aug 2019ORION212
-2,126
-0.3234%0
675%
0
30 Aug 2019MSNIAGA31,099
-5,320
-8.814256%2
38%
0
30 Aug 2019RESINTC21,397
865
0.63344%0
70%
1
30 Aug 2019ARREIT24,147
8,910
1.550%0
2%
0
12345678910...

Revenue - Record-high quarterly revenue
Net Profit - Record-high quarterly profit after tax
QoQ - No of quarterly growth for net profit on the QoQ basis
0 1 2 and more
YoY - No of quarterly growth for profit on the YoY basis
0 1 - 3 4 and more
X
  Stock ScreenerFREE TRIAL