Alert share

Bursa Announcements

  
Date Company Title
08 Feb 2023 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
07 Feb 2023 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
03 Feb 2023 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
02 Feb 2023 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
31 Jan 2023 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
30 Jan 2023 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
27 Jan 2023 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
27 Jan 2023 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
25 Jan 2023 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
20 Jan 2023 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
19 Jan 2023 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
18 Jan 2023 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
17 Jan 2023 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
16 Jan 2023 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
13 Jan 2023 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
13 Jan 2023 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE (Amended Announcement)
13 Jan 2023 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
12 Jan 2023 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
10 Jan 2023 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
09 Jan 2023 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
09 Jan 2023 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
06 Jan 2023 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
05 Jan 2023 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
04 Jan 2023 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
03 Jan 2023 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
30 Dec 2022 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
29 Dec 2022 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
27 Dec 2022 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
27 Dec 2022 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
23 Dec 2022 KLCI2XL NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
Overview Market Search portfolio More
Overview Market Search Portfolio More
Shariah SettingShariah: Off
Screen ArrangementScreen Arrangement
Recently Viewed