Alert share

Bursa Announcements

  
Date Company Title
04 Oct 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
03 Oct 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
30 Sep 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
29 Sep 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
28 Sep 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
27 Sep 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
26 Sep 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
23 Sep 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
22 Sep 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
21 Sep 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
20 Sep 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
19 Sep 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
15 Sep 2022 METFUS50 OTHERS
15 Sep 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
14 Sep 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
13 Sep 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
12 Sep 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
09 Sep 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
08 Sep 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
07 Sep 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
06 Sep 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
05 Sep 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
02 Sep 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
01 Sep 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
30 Aug 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
29 Aug 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
26 Aug 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
25 Aug 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
24 Aug 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
23 Aug 2022 METFUS50 NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
Overview Market Search portfolio More
Overview Market Search Portfolio More
Shariah SettingShariah: Off
Screen ArrangementScreen Arrangement
Recently Viewed